.s0n.tus.man0s.

por ag0nistika

 
.deskebrajada La piedra de tant0 apLastarLa
.mand0 una h0ja aL mar.
.s0n tus man0s Las ke saLvan.
.s0n tus gest0s.
.tus paLabras.
.tu existencia kien kebranta
.kada hueLLa de añ0ranza.
.s0n tus man0s. d0nde estan?. Las ke duelen. Las ke amargan. Las ke asustan, Las ke nadan en eL ri0, rek0gen mis piedras. rek0mp0ne, esb0za mi kuerp0. ad0rna eL cieLo. y desaparecen.
Anuncios